[1]
J. FRANCH PARELLA, “Reseña de la trilogía sobre la China de Mao Zedong de Frank Dikötter (Bloomsbury Publishing, 2017)”, PRO, vol. 19, no. 2, Feb. 2023.